پرده هوا

مارس 9, 2019

یخچال پرده هوا

یخچال پرده هوا به علت دارا بودن فضای مناسب و گنجایش زیاد مورد مصارف