نمايشگاه ها

حضور های مستمر صنایع برودتی پارس گل در معتبرترین نمایشگاه های داخلی و خارجی
حضور موفق در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات سال1392

حضور موفق در نمایشگاه مواد غذایی و صنایع کشاورزی (ایران آگروفود 2017)

 

حضور در نمایشگاه مواد غذایی و صنایع کشاورزی (ایران آگروفود 2018)

حضور موفق در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات سال 1397

حضور در نمایشگاه بین المللی ( عراق – بغداد ) Iraq Agrofood 2019