کاربرد شاک فریزر در صنعت بستنی

کاربرد شاک فریزر در صنعت بستنی

جلاتو
شاک فریزر حجم بیشتری برای محصول شما
فناوری PARS GOL BLAST FREEZER بستنی شما را بهتر نگه می دارد. بستنی با دمای -7 درجه / -9 درجه سانتیگراد از بار سفتکن
بیرون می آید. در این مرحله هنوز حاوی 30٪ آب و ذرات ریز هوا است .اگر بستنی در فریزر معمولی در دمای 18-درجه سانتیگراد قرار
گیرد و از شاک فریزر استفاده نشود ، آب آن  به آرامی منقبض می شود و بلورهای کلان تشکیل می دهد که سازه را خراب می کند.
تنها در عرض چند ساعت بستنی  خامه ای شما ، حجم و عطر و طعم خودش را از دست می دهد .
شاک فریزر پارس گل با سرمای انفجاری  به سرعت باعث ایجاد لایه ای نازک روی سطح جلاتو  می گردد و مانع از خروج هوا از آن شده
و در نتیجه جلاتویی با کیفیت و خامه ای و بدون ایجاد کریستال های یخ  آماده سرو می باشد.

 1 .صرفه‌جویی در زمان تا 50 %.

2 .بهبود کیفیت جلاتو و ماندگاری آن .

3 . جلوگیری از کاهش وزن.

4 . خلق تزئینات جدید .

 

دلیوری DELIVERY
بستنی ها و یا هرچیزی که در طول مدت مسیر احتیاج به سرما دارد را شاک دهید و با خیال راحت دلیوری کنید.
بستنی را بعد از اینکه از ویترین یا فریزر دپو بیرون آوردید چند دقیقه در دمای 30- الی 40- شاک فریزر قرار دهید و با خیال راحت دلیوری
کنید و  منجمد به دست مصرف کننده برسانید .
با شاک فریزر ساختار و با بافت بستنی از بین نمی رود .