شرکت صنایع برودتی پارس گل در طول فعالیت خود با توجه به نیاز بازار و طراحی های به روز ،

افتخار حضور در معتبر ترین نمایشگاه های داخلی و خارجی را دارد.

حضور در نمایشگاه گلفود دبی نوامبر 2021

حضور در نمایشگاه اگروفود عراق (بغداد)2019

حضور در نمایشگاه ایران اگروفود 2019

حضور در نمایشگاه ایران اگروفود 2018

حضور در نمایشگاه ایران اگروفود 2017