آدرس و تلفن دفتر مرکزی

تهران خیابان پیروزی روبروی خیابان چهارم پلاک 160 پارس گل

02177477236

02177169307

شرکت تجهیزات حسام ( اصفهان )

شرکت آیس رولی ( تهران )

شرکت تکساز استیل ( تهران)

شرکت دماوند ( ارومیه )

شرکت اوچال سرما ( مازندران )

شرکت آمل سرما ( مازندران )

فروشگاه زیارتی ( قم )